Englishs
  • Become an activist

    If you gonna make it better

  • Next Meeting

    23/08/2017

  • Yout Support

    May Help Us

0%
1555

The number of attempts remaining is 23

Please enter your details to participate in quiz

1 / 5

1) ಯಾವುದರಿಂದ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು?

2 / 5

2) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

3 / 5

3) ಬೂದು ನೀರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

4 / 5

4) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ವಾಹನದ ಹೆಸರೇನು?

5 / 5

5) ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ ಕಿನ್ ಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದ ಹೆಸರೇನು?

Your score is

Exit

 3,619 total views,  1 views today

WhatsApp chat